Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Εκκλησιασμός

Την Τετάρτη 14/12/2016 στις 8:30 θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός όλων των τάξεων του σχολείου.